Loading

Chính sách người dùng

Chào mừng đến với SanAn kids!

Việc người dùng tiếp cận và sử dụng SanAn kids mặc định yêu cầu người dùng sẽ phải luôn tuân thủ đầy đủ toàn bộ Chính Sách Người Dùng của SanAn kids được trình bày dưới đây.

Việc người dùng tiếp cận và sử dụng bất kỳ phần nào của SanAn kids cũng sẽ được chúng tôi mặc định hiểu rằng người dùng đã đọc, hiểu, đồng ý, chấp nhận sự ràng buộc và cam kết, tuân
thủ mọi yêu cầu, quy định, điều kiện của Chính Sách Người Dùng này, chịu trách nhiệm về bất kỳ vi phạm nghĩa vụ nào (nếu có) mà không có bất kỳ khiếu nại hay phủ nhận nào.

Cảm ơn đã đọc toàn bộ nội dung của Chính Sách Người Dùng

I. QUYỀN SỞ HỮU SanAn kids

SanAn kids là phần mềm quản lý trường mầm non theo công nghệ mới nhất – ứng dụng có thể vận hành hiệu quả trên nền tảng Internet và Mobile tương thích với mọi thiết bị số, là giải pháp công nghệ toàn diện, an toàn, tối ưu và tiện dụng, mang đến những trải nghiệm tuyệt vời tới người dùng.

SanAn kids tùy từng ngữ cảnh có thể được gọi, nhắc đến hoặc viện dẫn là “SanAn kids” hoặc “Ứng Dụng”.

SanAn kids được nghiên cứu, đầu tư, phát triển và sở hữu bởi CÔNG TY CỔ PHẦN SANAN (mã số thuế/mã số doanh nghiệp: 0109639683).

Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ và bất kỳ quyền nào khác theo quy định của pháp luật phát sinh hoặc liên quan đến Ứng Dụng (bao gồm nhưng không giới hạn mã nguồn, giao diện, âm thanh, hình ảnh, dữ liệu, thông tin, nội dung được hiển thị hoặc chứa đựng trong Ứng Dụng; các sửa đổi, bổ sung, cập nhật của Ứng Dụng) và các tài liệu hướng dẫn liên quan (nếu có) sẽ thuộc quyền sở hữu duy nhất, độc lập và riêng biệt bởi CÔNG TY CỔ PHẦN SANAN; bên cạnh đó không có cá nhân, pháp nhân, tổ chức nào được phép can thiệp, sao chép, tái tạo, phân phối, cho thuê hoặc thực hiện bất kỳ phương thức, hình thức giao dịch nào khác xâm phạm tới quyền chủ sở hữu Ứng Dụng của CÔNG TY CỔ PHẦN SANAN nếu không có sự đồng ý và cho phép bằng văn bản của CÔNG TY CỔ PHẦN SANAN.

Trong phạm vi của Chính Sách Người Dùng này, tùy từng ngữ cảnh, CÔNG TY CỔ PHẦN SANAN được gọi hoặc nhắc đến hoặc viện dẫn là “chúng tôi” hoặc “Chúng tôi”. Theo đó, khi có nội dung nhắc đến các từ ngữ “chúng tôi” hoặc “Chúng tôi”, điều đó mặc định hiểu rằng, nội dung đó đề cập đến CÔNG TY CỔ PHẦN SANAN.

II. TÀI KHOẢN SanAn kids

Để sử dụng tài khoản SanAn kids trên Ứng Dụng, người dùng sẽ cần được cấp một tài khoản SanAn kids một cách hợp pháp thông qua nhà trường từ chúng tôi.

Người dùng phải cam kết rằng việc sử dụng tài khoản SanAn kids phải luôn tuân thủ các quy định của nhà trường và Chính Sách Người Dùng này, đồng thời tất cả các thông tin người dùng cung cấp cho chúng tôi là đúng sự thật, chính xác, đầy đủ và hợp pháp theo quy định của pháp luật tại mọi thời điểm được yêu cầu.

III. QUYỀN SỬ DỤNG SanAn kids

Người dùng có quyền sử dụng tài khoản SanAn kids và các dịch vụ khác mà chúng tôi cung cấp, tuy nhiên việc sử dụng đó sẽ không bao gồm các hành vi sau đây, nếu không có sự đồng ý bằng văn bản được ký và đóng dấu bởi người đại diện hợp pháp của chúng tôi:

  1. Bán, cho thuê, trao đổi, tặng cho, cho mượn, để thừa kế, chuyển giao, cấp quyền lại, tiết lộ, chia sẻ hoặc bất kỳ hình thức chuyển giao, giao dịch nào khác đối với tài khoản SanAn kids hoặc đưa một phần hoặc toàn bộ tài khoản SanAn kids trên Ứng Dụng cho bất kỳ bên thứ ba nào;
  2. Sao chép, chỉnh sửa, can thiệp, tái tạo Ứng Dụng này; hoặc tạo ra sản phẩm mới, tương tự hoặc phiên bản phái sinh trên cơ sở Ứng Dụng này;
  3. Làm thay đổi, di chuyển, xóa bỏ, chỉnh sửa, cắt ghép, làm vô hiệu hóa bất kỳ thông báo chính đáng hoặc dấu hiệu nào của Ứng Dụng (bao gồm nhưng không giới hạn các tuyên bố về bản quyền và bất kỳ quyền, lợi ích nào khác đối với Ứng Dụng); thay đổi, di chuyển, xóa bỏ, chỉnh sửa, cắt ghép, làm vô hiệu hóa bất kỳ biện pháp, giải pháp, cách thức bảo mật thông tin người dùng trên Ứng Dụng;
  4. Sử dụng Ứng Dụng để cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho bất kỳ bên thứ ba nào (thể nhân, pháp nhân, tổ chức);
  5. Sử dụng Ứng Dụng để thực hiện bất kỳ hành động gây hại cho hệ thống an ninh mạng của SanAn kids hay bất kỳ phần mềm, ứng dụng nào liên quan của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn sử dụng dữ liệu hoặc truy cập vào máy chủ hệ thống hoặc tài khoản không được phép; truy cập vào hệ thống mạng để can thiệp, làm thay đổi, xóa bỏ, chỉnh sửa và thêm các thông tin; phát tán các chương trình độc hại, virus hoặc thực hiện bất kỳ hành động nào khác nhằm gây phương hại hoặc phá hủy hệ thống mạng hay bất kỳ tính năng, phần nào của Ứng Dụng;
  6. Đăng nhập và sử dụng tài khoản SanAn kids bằng một hoặc các phần mềm tương thích của bất kỳ bên thứ ba nào hoặc hệ thống không được phát triển, cấp quyền hoặc chấp thuận bằng văn bản bởi chúng tôi.
  7. Sử dụng, trao đổi, bán, cho thuê, cho mượn, sao chép, chỉnh sửa, kết nối tới, phiên dịch, dịch thuật, phát hành, công bố bất kỳ thông tin, dữ liệu nào liên quan đến hoặc phát sinh từ Ứng Dụng, xây dựng mirror website để công bố các thông tin này hoặc để phát triển các sản phẩm tương tự, phái sinh, công việc hoặc dịch vụ;
  8. Sử dụng Ứng Dụng để đăng tải, chia sẻ, chuyển, truyền hoặc lưu trữ các thông tin, dữ liệu, âm thanh, hình ảnh, bản ghi hình hay bất kỳ phần nào của Ứng Dụng hoặc / và tàikhoản SanAn kids cho mục đích vi phạm pháp luật, vi phạm thuần phong mỹ tục của dân tộc, xâm phạm an ninh quốc gia, vi phạm đạo đức xã hội hoặc gây phương hại, gây thiệt hại về tài sản, tinh thần cho bất kỳ cá nhân, pháp nhân, nhà nước, tôn giáo, tổ chức, quốc gia nào.
  9. Sử dụng Ứng Dụng để sử dụng, chia sẻ, giao dịch, đăng tải, chuyển, truyền hoặc lưu trữ bất kỳ nội dung vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, bí mật kinh doanh hoặc quyền pháp lý của bên thứ ba;
  10. Sử dụng Ứng Dụng hoặc các dịch vụ khác được cung cấp bởi chúng tôi qua Ứng Dụng trong bất kỳ hình thức vi phạm pháp luật nào, cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp nào.

IV. XỬ LÝ CÁC HÀNH VI VI PHẠM

Tùy thuộc vào nội dung, tính chất, mức độ vi phạm, người dùng sẽ phải chịu trách nhiệm trước cơ quan có thẩm quyền, chúng tôi, nhà trường và bên thứ ba về mọi thiệt hại gây ra bởi người dùng hoặc xuất phát từ hành vi vi phạm của người dùng.

Chúng tôi và nhà trường (sau khi đã bàn bạc thống nhất) có quyền đơn phương tạm đình chỉ hoặc đình chỉ vĩnh viễn việc người dùng sử dụng tài khoản SanAn kids và/hoặc xóa bỏ toàn bộ các thông tin, dữ liệu, nội dung vi phạm của người dùng, mà không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào trong trường hợp người dùng vi phạm bất kỳ điều khoản nào được quy định tại Chính Sách Người Dùng này hoặc / và khi nhà trường có vi phạm nghĩa vụ trong thỏa thuận giữa nhà trường và chúng tôi. Trong trường hợp phải thực hiện tạm đình chỉ hoặc đình chỉ vĩnh viễn việc người dùng sử dụng tài khoản SanAn kids, chúng tôi sẽ gửi thông báo tới người dùng và nêu rõ lý do. Trong trường hợp người dùng đã sử dụng tài khoản SanAn kids để gây thiệt hại cho bất kỳ cá nhân, pháp nhân, tổ chức, nhà nước nào thì người dùng có toàn bộ trách nhiệm đền bù mọi thiệt hại phát sinh (nếu có) cho bên bị thiệt hại và đảm bảo cho chúng tôi không phải gánh chịu bất kỳ thiệt hại, sự ảnh hưởng nào.

V. PHÍ VÀ CÁC KHOẢN THU

Để duy trì và phát triển hệ thống Ứng Dụng, chúng tôi sẽ tiến hành thu phí người dùng, mức thu phí sẽ dựa trên sự thỏa thuận và đồng thuận giữa nhà trường và chúng tôi.

VI. CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

1. Mục đích thu thập thông tin cá nhân

Để đăng ký sử dụng tài khoản SanAn kids trên Ứng Dụng, chúng tôi có thể sẽ yêu cầu người dùng cung cấp các thông tin cá nhân (như tên trường, địa chỉ, số lượng trẻ, website/facebook của trường, tên người liên hệ, email, điện thoại,…). Mọi thông tin khai báo phải đảm bảo chính xác và hợp pháp. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm nào liên quan đến pháp luật về thông tin khai báo bởi người dùng.

Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về số lần sử dụng tài khoản SanAn kids, bao gồm số trang người dùng xem, số link (liên kết) người dùng đã click và những thông tin liên quan đến kết nối tới Ứng Dụng.

Chúng tôi cũng thu thập các thông tin mà trình duyệt web được người dùng sử dụng mỗi khi truy cập vào tài khoản SanAn kids bao gồm: địa chỉ IP, trình duyệt, ngôn ngữ sử dụng, thời gian và những địa chỉ mà trình duyệt truy cập đến.

2. Sử dụng thông tin cá nhân

Chúng tôi chỉ thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của người dùng với mục đích phù hợp và hoàn toàn tuân thủ nội dung của Chính Sách Người Dùng này và quy định của pháp luật Việt Nam.

Khi xét thấy cần thiết, chúng tôi có thể sử dụng những thông tin này để liên hệ trực tiếp với người dùng, theo các phương thức như: gửi email, thông báo, thư cảm ơn, thông báo về các bản cập nhật, … 

3. Chia sẻ thông tin cá nhân

Ngoại trừ các trường hợp về sử dụng thông tin cá nhân như đã nêu trong Chính Sách Người Dùng này, chúng tôi cam kết sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân của người dùng ra bên ngoài. Chúng tôi có thể tiết lộ hoặc cung cấp thông tin cá nhân của người dùng trong các trường hợp thật sự cần thiết như sau:

(a) Khi có yêu cầu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền; 

(b) Trong trường hợp mà chúng tôi tin rằng điều đó sẽ giúp chúng tôi bảo vệ quyền lợi chính đáng và hợp pháp của mình trước pháp luật; 

(c) Tình huống khẩn cấp và cần thiết để bảo vệ quyền an toàn cá nhân của các người dùng khác

 

4. Truy cập, chỉnh sửa, cập nhật thông tin cá nhân

Bất cứ thời điểm nào người dùng cũng có thể truy cập, chỉnh sửa, cập nhật những thông tin cá nhân của mình theo các tính năng thích hợp trên Ứng Dụng mà chúng tôi cung cấp

5. Bảo mật thông tin cá nhân

Chúng tôi luôn nỗ lực bảo mật thông tin cá nhân của người dùng. Chúng tôi đã và đang sử dụng nhiều công nghệ bảo mật thông tin khác nhau nhằm bảo vệ thông tin này nhằm không bị truy lục, sử dụng hoặc tiết lộ ngoài ý muốn.

Ứng Dụng của chúng tôi cần ảnh khuôn mặt và ảnh chụp khác của học sinh để phục vụ việc điểm danh và cập nhật thông tin về học sinh với nhà trường và phụ huynh của học sinh. Toàn bộ hình ảnh, âm thanh được lưu trên hệ thống của Ứng Dụng và chúng tôi cam kết không chia sẻ những hình ảnh, âm thanh này với bất kỳ bên thứ ba nào, ngoài trừ cung cấp thông tin cho các đối tác của SanAn kids phục vụ cho việc phát triển và vận hành phần mềm.

Chúng tôi khuyến cáo người dùng cần lưu ý bảo mật các thông tin liên quan đến mật khẩu tài khoản SanAn kids và không nên chia sẻ, để lộ thông tin mật khẩu tài khoản SanAn kids với bất kỳ người nào khác.

Trong trường hợp sử dụng thiết bị điện tử chung nhiều người để đăng nhập, sử dụng tài khoản SanAn kids, người dùng lưu ý phải cần phải đăng xuất, hoặc thoát hết tất cả cửa sổ Ứng Dụng đang mở và không sử dụng tính năng lưu mật khẩu trên thiết bị.

VII. THAY ĐỔI VỀ CHÍNH SÁCH

Chúng tôi bảo lưu quyền đơn phương chỉnh sửa, bổ sung, cập nhật Chính Sách Người Dùng này vì mục đích bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho chúng tôi, nhà trường, lợi ích chung của người dùng hoặc và tối ưu hóa bất kỳ phần nào của Ứng Dụng hoặc để phù hợp với các quy định của luật pháp Việt Nam.

*Chúng tôi luôn trân trọng và hoan nghênh mọi ý kiến đóng góp, liên hệ và phản hồi thông tin từ người dùng về “Chính Sách Người Dùng” này.

Nếu người dùng hoặc nhà trường có những thắc mắc liên quan đến “Chính Sách Người Dùng” này, xin hãy liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ: 

CÔNG TY CỔ PHẦN SANAN 

Trụ sở: Tầng 7, Tòa nhà Sannam, Số 78 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Shopping Basket